Home

Ppu oslo

Praktisk-pedagogisk utdanning kombinert med tidligere fagutdanning gir deg muligheten til å jobbe fra 5. klasse og oppover For opptak til PPU i design, kunst og håndverk og PPU i drama- og teaterkommunikasjon ved OsloMet, er det fra 2019 et krav at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din (eventuelt annet opptaksgrunnlag). Vi regner om et vektet karaktergjennomsnitt til en skala fra 1 til 5, og du må minimum ha gjennomsnittet 3.0

Vil du bli lærer i fag- eller yrkesopplæring? Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for yrkesfag tilbys som deltids- eller delvis nettbasert studium. Studiet gjør deg kvalifisert til å jobbe i skolens trinn 8-13. Studiesteder: Kjeller, Sandefjord eller Sandvika Det er mulig for skoleeier å søke til Utdanningsdirektoratet om utdanningsstipend for personer uten godkjent lærerutdanning som ønsker å ta Yrkesfaglærerutdanning (YFL) eller Praktisk-Pedagogisk utdanning (PPU-Y). Skoleeier kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen Viktig beskjed til søkere som skal fullføre mastergrad våren 2020: Tenker du på å søke praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), men er forsinket med masteroppgaven på grunn av koronakrisen? Vi er i dialog med Kunnskapsdepartementet for å finne løsninger for dem som eventuelt blir noe forsinket, og inntil videre har vi satt 1. oktober som frist for å dokumentere mastergrad PPU-Y kombinert med universitets- eller høgskoleutdanning på minst 180 sp gir deg muligheten til å jobbe som lærer i videregående skole og i grunnskolen fra 5. trinn og oppover. PPU-Y kombinert med fagbrev, svennebrev eller annen yrkesfaglig utdanning kvalifiserer for å undervise i yrkesfag i videregående skole Samlingsdatoer for PPU-y Sandefjord finner du i studiestartinformasjonen under. Oslo: PEDLEX norsk skoleinformasjon Kap. 1-6. 180 sider. Politiattest Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Søk i god tid før studiestart, det kan ta 4-5 uker å få utstedt politiattest

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID (årsstudium).Studiet går under: Lærer- og lektorutdanning.Det er 7 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 7 studiesteder. Det er registrert 11 relaterte studier, og det finnes 4 relaterte yrker til utdanningen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID (årsstudium) I PPU deltid lærer du å planlegge, gjennomføre og evaluere din egen undervisning, og hvorvidt den bidrar til læring - egenskaper som gjør deg til en forberedt, engasjerende og reflektert lærer. Du vil også arbeide med utviklingstiltak for skolen og skolesystemet Som PPU-student får du undervisning i ukesbaserte samlinger. Studerer du heltid, er du med på tolv ukesamlinger i løpet av studieåret ditt. Hvis du studerer deltid, vil du være med på samlinger syv uker det første året, og fem 0454 Oslo. Kart (pdf) Følg oss. Facebook PPU i Oslo. Nedenfor finner du utdanninger som matcher søket Praktisk-pedagogisk utdanning i Oslo. Du kan filtrere søkeresultatet ytterligere ved å velge fagområde, studiested eller utdanningstype. Klikk på en av utdanningene i listen for å lese mer om den,.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) utdanning

Med PPU blir du lærar og kan undervise frå 5. til 13. trinn i skolen. PPU er eit yrkesretta og praksisbasert studium, og er for deg som har mastergrad og vil bli lærar Med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du undervise i grunnskolens 5.-10. trinn og i videregående skole. PPU er en ettårig lærerutdanning som fortrinnsvis bygger på mastergrad Universitetet i Oslo - PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. Valg av skole, studie og yrke. Studier 3.912 studier Skoler 2.895 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 348 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip Du søker opptak til PPU for allmenne fag (PPU-A) og PPU for yrkesfag for trinn 8-13 (PPU-Y) ved Høgskolen i Østfold gjennom lokalt opptak. Søknaden registreres i Søknadsweb, og all nødvendig dokumentasjon lastes opp elektronisk i din søknad.. Søknadsweb åpner for søknadsregistrering 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars

Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - OsloMe

PPU for yrkesfag, delvis nettbasert; Studiestart for nye studenter høst 2020 - PPU for yrkesfag, delvis nettbasert . Læring gjennom praksis: innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen. Oslo: PEDLEX norsk skoleinformasjon Kap. 1-6. 180 sider. Politiattest Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart PPU i dans tilbyr fagdidaktisk fordypning i klassisk ballett, samtidsdans og jazzdans. Søkere med annen dansefaglig bakgrunn kan også søke. I studiet inngår 12-14 ukers integrert veiledet praksisopplæring. Les om tidligere PPU-student, Trude Skogen Støvind, og hennes erfaringer her Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er en ettårig videreutdanning gitt ved universiteter og høyskoler som kvalifiserer for arbeid som lærer, adjunkt eller lektor i barneskolens mellomtrinn, ungdomsskolen eller videregående skole. Utdanningen baserer seg på tidligere utdanning av minst tre års varighet, som inkluderer minst ett skolefag på 60 studiepoeng eller mer. Man kan også søke. PPU i skapende og utøvende kunstfag; Kontakt oss. Kontaktinformasjon. Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Postboks 8600 Forus . Telefon: 51 83 10 00. Epost: post@uis.no. Lenker. Studentsider; Alumni; Abonner på vårt nyhetsbrev; Personvernerklæring og.

Teaterhøgskolen har sidan etableringa i 1953 vore den leiande institusjonen for utdanning av scenekunstnarar. Teaterhøgskolen tilbyr bachelorstudium for skodespelarar og regissørar, og eit masterstudium i teater med fordjuping i skodespelarfag, regi, scenetekst eller scenografi Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag (PPU-A) er en toårig nett- og samlingsbasert deltidsutdanning, som gir deg undervisningskompetanse på ungdomstrinnet og i videregående skole. Studiet har tolv uker 100% obligatorisk praksis og én obligatorisk samling pr. semester Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Dette er et studium for deg som vil bli lærer i kroppsøving og idrettsfag og allerede har bachelor- eller mastergrad. Studiefakta. Søknadsfrist. 15. april. 0806 Oslo. Cookies og personvern. E-post. Postmottak / Nettredaktør. Telefon +47 23 26 20 00 Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er ei lærarutdanning for deg som allereie har ei yrkesfagleg utdanning eller eit fagstudium, og treng formell pedagogisk kompetanse for å undervise. Ofte stilte spørsmål om opptak til PPU. Søk stipend Grunnet koronavirusepidemien er det innført en rekke smitteforebyggende tiltak ved Oslo universitetssykehus. Seksjonen har nå tilnærmet normal kapasitet. For å hindre spredning av Covid-19 er det innført pretriage av alle pasienter som innlegges og skrives ut, dvs en kartlegging som skal avdekke om vedkommende har vært utsatt for smitte eller har symptomer som gir mistanke om smitte

Eksamen i PPU og profesjonsfaget Her finner du oppgaveinstrukser, vurderingskriterier, sensorveiledning og ofte stilte spørsmål om de ulike deleksamenene på PPU og i profesjonsfaget i Lektorprogrammet. 0317 OSLO. Telefon, faks, e-post. 22855070 22858241 ils-kontakt@ils.uio.no PPU-Y tilbys på en rekke universiteter og høgskoler over hele Norge, mens den 3-årige YLF kun tilbys ved NTNU i Trondheim og ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Begge studiene kan tas heltid eller deltid. Mer om utdanningene hos Samordna opptak. Opptakskrav til PPU-Y Etter at forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning ble fastsatt 21.12.2015, med nye opptakskrav fra 2019, har Kunnskapsdepartementet fått spørsmål om hvordan man skal forstå opptakskravet. I tillegg har spørsmålet om å integrere PPU i ma.. Vi håpar på å sjå deg som PPU-student. Bjørnar Sæterås, studieleiar epost saetbjorn@hivolda.no , tlf 70 07 53 55 Torstein Drabløs, praksiskoordinator, epost torstein.drablos@hivolda.no , tlf 70 07 53 5 Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er en ettårig videreutdanning gitt ved universiteter og høyskoler som kvalifiserer for arbeid som lærer, adjunkt eller lektor i barneskolens mellomtrinn, ungdomsskolen eller videregående skole. Utdanningen baserer seg på tidligere utdanning av minst tre års varighet, som inkluderer minst ett skolefag på 60 studiepoeng eller mer. Man kan også søke.

University of Oslo Send me a new password Email address Login International Applicant. Applicants without a Norwegian National Identification Number (fødselsnummer) can log on here. Søknadsweb 2.4.8-2020-03-13-14:01. Declaration on data protection UiS har et variert studietilbud. Vi vil gi deg en utdanning som er nyskapende og relevant for arbeidsmarkedet NASJONALE RETNINGSLINJER PPU-A 1 NASJONALE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING - ALLMENNFAG . 2 1. Kunsthøgskolen i Oslo, Per Midthaugen, Norges idrettshøgskole og Geir Salvesen, Høgskolen i Sør-Øst Norge. Sekretariatsfunksjonen har vært ivaretatt av Universitets- og høgskolerådets sekretaria Videreutdanningen tilbys hvert år i Oslo og annethvert i Sandnes. For studenter i Sandnes er neste planlagte oppstart høsten 2020. Samlinger for studenter i Oslo. Videreutdanningen har første samling fra 31. august 2020 på Dr. Holms hotell på Geilo. Studenter betaler kr 1340 per døgn, totalt fire døgn, med fullpensjon Kunnskapsministeren vil forlenge overgangsordningen for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) med to år av hensyn til utviklingen i arbeidsmarkedet. Bachelorkandidater vil dermed kunne søke opptak til PPU frem til og med studieåret 2018-2019

Kulturskolerådet fokuserer PPU og kulturskole. TØNSBERG: Norsk kulturskoleråd har søkelys på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Kulturskolerådet arbeider målretta for å bidra til at det bli flere PPU-studietilbud og legge til rette for at flere kulturskolelærere kan få slik kompetansepåfyll, noe som vil føre til enda høyere nivå på undervisningen i kulturskolen PPU (1 år) atskiller seg fra bachelor i yrkeslærerutdanning (3 år) ved at den krever yrkesteoretisk utdanning ut over videregående nivå, for eksempel i form av universitets- eller høgskoleutdanning, fagskole eller tilsvarende. Praksis. Høgskolen i Oslo og Akershu

PPU for yrkesfag - OsloMe

 1. 0614 Oslo. Søknaden må ha kommet inn til Lånekassen senest seks måneder etter eksamen er gjennomført, Du får et brev fra oss når gjelden er slettet. Du kan også se om du har fått slettet gjeld på Dine sider under kontobevegelser
 2. Søknadsweb 2.4.8-2020-03-13-14:01. Read about our usage of cookies
 3. PPU gir rett til å undervise fra 5 trinn og oppover, innhold og opptakskrav varierer noe. Litt forenklet kan man si at en lektorutdanning vil vekte pedagogikk mer, mens master pluss PPU vil vektlegge fag mer. Det vil nok variere hva en rektor vil foretrekke i en ansettelse, men begge deler er veldig relevant for å jobbe i skolen
 4. I Oslo kommune er to prosent pensjonsinnskudd trukket fra lønnstabellen. Dette er til sammenligning ikke gjort i lønnstabellen for KS.. Dokument 24 brukes som betegnelse på hovedavtalen som er inngått med hovedsammenslutningene og Oslo kommune.I hovedavtalen fastsettes prosedyrer og saksbehandlingsregler for forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de tillitsvalgte og deres.
 5. PPU er landets største lærerutdanning og gir rett til å undervise fra 5-13 trinn. To rammeplaner. Vi har to rammeplaner for PPU: Den ene er rettet mot yrkesfag og ble gjeldende fra 2013 (PPU-Y). Den andre er rettet mot såkalte allmennfag og innføres fra 2017 (PPU). Kravet til opptak er mastergrad/hovedfag med ett undervisningsfag
 6. PPU; Godtgjøring for praksisopplæring (Revidert høst 2016) Ordinær praksis (og fremmedpraksis) Praksislærer for studenter i ordinær praksis (og fremmedpraksis for studenter som har arbeid i skolen) får betalt en stykkpris på

Debatten startet da Universitas, studentavisen ved Universitetet i Oslo, beskrev lektorstudentenes misnøye med PPU. En undersøkelse blant nærmere 300 lektorstudenter viste at 80 prosent var helt eller delvis enige i at teorien ikke forberedte dem på de utfordringene som ventet ute i praksis Jeg blir nok å ta PPU i Oslo hvis jeg kan fortsette å jobbe ved siden av, men hvis jeg blir tvunget til å slutte pga. obligatorisk praksis som er lite fleksibel og ikke kan utsettes, så kan det hende jeg tar det et annet sted. Familien min er i Bodø. men jeg var i kontakt med UiN og de sa at de bare tilbyr PPU på deltid >_>

OsloMet - storbyuniversitetet - Yrkesfag (praktisk

Musikkhøgskolen har Norges største og beste musikkutdanningstilbud med 600 studieplasser. NMH utdanner Norges fremste utøvere, musikkpedagoger, dirigenter, kirkemusikere, musikkterapeuter og komponister Utdanningen retter seg spesielt mot musikere som ønsker spesialistkompetanse i instrumental- og vokalundervisning. Utdanningen er organisert som et 2-årig deltidsstudium (50%), og består av musikkpedagogisk teori (30 poeng) og instrumentaldidaktikk (30 poeng), samt undervisningspraksis integrert i studiet - Jeg har venner som har studert PPU og blitt lærer. Men det er ikke lett å få jobb etterpå, i hvert fall ikke her i Oslo. Det er ikke lenger sånn at du får jobb bare ved å knipse med fingrene, sier hun. Rekdal mener det kan være fordelaktig at studenter fra PPU går inn i andre yrker Alle fakturaer må inneholde en referansekode. Fakturaer som gjelder praksis PPU må merkes Deres ref: 9010 - 1900212 - Skonseng Dersom skoleeier har mulighet til å sende E-faktura, er dette å foretrekke. E-fakturaadresse: 9908:911770709 Høgskolen i Sørøst-Norge Fakturamottak Postboks 365 Alnabru 0614 OSLO PPU - 2. september 2010. Askeland (2006): Kontakt med barn. Oslo: Gyldendal Buli-Holmberg, Ekeberg (2009): Likeverdig og tilpasset opplĂŚring i en skole for alle

PPU-studentene i undersøkelsen er en sammensatt gruppe studenter med svært ulik bakgrunn, fra den erfarne lærer med flere års arbeid i skolen til novisen (Dreyfus, Dreyfus & Athanasiou 1988) Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Krulatz, Anna & Iversen, Jonas, J. (2019) PPU består av tre deler: pedagogikk, didaktikk, og praksis, og delene vektlegges i denne rekkefølgen. Pedagogikken er den mest teoretiske delen, mens didaktikken ligger noe nærmere det praktiske. Hvis kurset skulle levd opp til sitt navn, skulle mest tid vært brukt til praksis, deretter didaktikk, og til slutt pedagogikk

Jeg har tatt PPU ved Universitetet i Oslo. Jeg har også studert ved flere andre læresteder i Norge og utlandet, og fra UiO hadde jeg oppnådd en grad før jeg begynte på PPU. Og jeg må si at jeg hadde en god opplevelse av PPU. Jeg lærte mye som jeg har fått bruk i arbeidslivet, og ble oppmuntret til å tenke selv PPU-konferanse 2020 Innleiarar. Synnøve Amdam, høgskulelektor og Phd-forskar i digital kompetanse i læring ved Høgskulen i professor ved institutt for sosialfag ved Høgskulen i Volda og ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Faglege interesser innan ungdom og utdanning, profesjonskvalifisering og barnevern PPU er en flaskehals som alle med universitetsutdanning må gjennom for å bli lærere. Derfor har studiet lange ventelister trass i lav kvalitet og mange blir også nektet adgang School of Rock and Pop er et firma som tilbyr instrumentalundervisning, der all undervisningen foregår i band. Eirik har jobbet i Oslo kulturskole siden 2014, og fullfører for tiden et deltidsstudium i praktisk pedagogisk utdanning (PPU) ved Norges Musikk Høgskole

Kristin Seiersten | Facebook

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - Universitetet i

 1. Oslo universitetssykehus HF psykiatrisk avdeling Ppu/Autisme-Avdleing fra , 100963859S0 - Oslo universitetssykehus HF psykiatrisk avdeling Ppu/Autisme-Avdlein
 2. 1 PPU - Utfordringer og mulige Tiltak Oslo 13.04.2011 Per Ramberg Leder for NTNUs lærerutdannin
 3. Dersom en ppu-kandidat har bakgrunn fra flere fag, skal personen rapporteres på alle de respektive fagene. Personer som har fagbakgrunn fra yrkesfag fra videregående opplæring. En kandidat skal kun rapporteres med én fagbakgrunn
 4. Oslo 21. oktober 2015 Pedagogikk i integrert lektorutdanning og PPU (praktisk-pedagogisk utdanning): programsensorrapport 2015 Introduksjon Årets rapport er den første rapporten som jeg utarbeider som ny programsensor for pedagogikk i integrert lektorutdanning og PPU ved Universitetet i Bergen. Programsensor
 5. Rekordhøge søkjartal til PPU Alt før søknadsfristen er ute, har Høgskulen i Volda registrert ein stor auke i talet på dei som søkjer til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Publisert onsdag 13. april 2016 - 12:0
 6. Strengere PPU-krav. TRONDHEIM: 15. april 2016 er en særdeles viktig dato for deg som ønsker PPU-utdanning, men mangler en utøvende/skapende bachelor eller en mastergrad. Neste år kan du ikke søke PPU-utdanning uten å ha en slik grad. Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning . Kanskje på tid å slå til

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (heltid

Universitetsbiblioteket i Oslo er Norges største fag- og forskningsbibliotek. UBs nettside er inngangen til tusenvis av fagdatabaser, tidsskrifter og bøker, trykte og elektroniske. UBs støtter UiO i forskning, utdanning, formidling og innovasjon Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt (se kap.3) Grøver Aukrust, Vibeke (2003) Samtaledeltakelse i norske klasserom - en studie av deltakerstrukturer og samtalebevegelser. Klette, Kirsti (red.) Klasserommets praksisformer etter Reform 97. Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt (se kap.4) Praksisveilednin Akademiet Nettstudier har eksamensrettede nettkurs for deg som skal ta opp fag fra vgs. Vi gir deg Karaktergaranti - bedre karakter eller pengene tilbake

PPU for yrkesfag, deltid Sandefjord - Studen

Opptak til PPU Teach First Norway forutsetter tilsetting i Oslo kommune på fastsatt måte og innen fastsatt frist. 0: Endret ved forskrift 25 feb 2019 nr. 148 Nå kan ansatte i undervisningsstillinger som mangler godkjent lærerutdanning få stipend for å ta praktisk pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y) eller yrkesfaglærerutdanning (YFL). Søknaden skal komme fra skoleeier, og fristen var 15. mai 2015 PPU PPU-Y Totalt Akershus fylkeskommune 24 12 36 Alta kommune 1 1 Andøy kommune 1 1 Asker kommune 1 1 Aure kommune 1 1 Aust-Agder fylkeskommune 1 18 19 Austrheim kommune 1 1 Bergen kommune 1 1 Grunnskolen Oslo Kristne Senter 1 1 Halsa kommune 1 1 Hamar kommune 1 1 Hammerfest kommune 2 2 Haugesund kommune 1 1 Haugesund Toppidrettsgymnas AS. Nyheter og innsikt om ppu. Fakturaadresse: Teknisk Ukeblad Media AS Postboks 380 Sentrum, 0102 Oslo faktura@tu.n NLA Oslo. Besøk oss Staffeldtsgate Linstows gate 3. Skriv til oss Pb 7153 St. Olavs plass 0130 Oslo. For ansatte; Personvern og informasjonskapsler.

Teori og empiri som ligger til grunn Styringsdokumenter St.meld.nr.30 (2003-2004) Kultur for læring St.meld.nr.16 (2006-2007).og ingen sto igjen og hang 1.0 Innledning Dette refleksjonsnotatet er resultatet av mitt 2. års deltidsstudium i PPU, ved HSH. Det er et studiekrav som omhandler mine egne erfaringer fra praksis, og ser disse i lys av teorier jeg har fått innsikt i og annen kunnskap jeg har tilegnet meg i løpet av mitt studium. Notatet tar utgangspunk PPU student ved Institutt for estetiske fag, Ihra Lill Tviberg Scharning, snakker om hvordan universell utforming er en viktig faktor i hennes arbeid med kunst- og håndverksfaget. Til toppen av siden. OsloMet - Storbyuniversitetet Postboks 4 St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf: 67 23 50 00 E-post:. Besøksadresse: Sognsveien 220, Oslo Postadresse: Pb 4014 Ullevål Stadion, 0806 Oslo Telefon: +47 23 26 20 00, postmottak@nih.no www.nih.no unge. Det er i all hovedsak kroppsøvingsfaget som er utgangspunktet for PPU. Kroppsøvingsfaget er et allmenndannende fag der alle barn og unge skal utvikle forståelse av seg selv i samfunnet. Du bø Hun har blant annet PPU med KRLE og engelsk fra Universitet i Oslo, samt lederutdanning fra BI i sin utdanning. Kirsti er forfatter av Enter 8-10

PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID (årsstudium

 1. Oslo: Universitetsforlaget. [NB! Boka kommer i september 2018.] Artikler og enkeltkapitler vil komme i tillegg. Det samme gjelder stoff hentet fra nettet eller forfattet av faglærerne og publisert på BlackBoard. PPU4628 Fagdidaktikk 1 - matematikk Arne Amda
 2. Folkeuniversitetet - Kveldskurs, dagskurs, nettstudier. Finn et kurs som passer til deg
 3. ister Torbjørn Røe Isaksen at han vil endre studiet
 4. Veileder for smittevern ved Barratt Due musikkinstitutt (BDM) skal gi råd og føringer for all aktivitet ved BDM under covid-19-utbruddet. Read and download the guidelines for BDM here
 5. Emnet «Pedagogikk og generell didaktikk for PPU» skal gi studenten anledning til å utvikle den kompetansen som er nødvendig for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og oppdragelse ut fra elevenes forutsetninger og i samsvar med målene for det skoleslaget utdanninga sikter mot
 6. The PPU deltid Department at the University of Oslo on Academia.ed
 7. Dagens skole trenger profesjonelle lærere til det flerkulturelle klasserommet. Artikkelen belyser hvordan temaet flerkulturelle klasserom håndteres i Praktisk pedagogisk utdanning. Hvilke erfaringer sitter nyutdannede lærere igjen med? Hva er det som behandles og ikke behandles? For å få svar på disse spørsmålene har vi foretatt et fokusgruppeintervju med nyutdannede lærere

Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid - Høgskolen i Østfol

 1. Bli en bedre prosjektleder med kurs på BI. Du får faglig tyngde, og samtidig kunnskap du kan ta i bruk umiddelbart i jo
 2. Yrkesdidaktisk Utviklingsarbeid PPU-2 2009 Høgskolen i Bergen Lena Haukanes Solveig Marie Smedstad. INNHOLD. Sammendrag side 3. Oslo: Universitetsforlaget. Imsen, Gunn (2005)
 3. PPU bør legges ned og erstattes av en mentorordning. Nye lærere bør få 25 prosent lavere lønn første år, i bytte mot litt færre undervisningstimer og oppfølging av en erfaren lærer. Da slipper vi å bruke tid og penger på PPU. Samtidig får norsk skole tilflyt av lærere. Hva PPU-foreleserne da skal gjøre, vet jeg ikke
 4. PPU (heltid) Fleksibel PPU Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET . 2 Oslo, Universitetsforlaget, 2011 (s 11-45, 63-85, 105-122, 214-245) Karlsson, Klas-Göran og Zander, Ulf (red); Historien är nu. En introduksjon ti
 5. Samling Ped. bøker til PPU fra FINN. Kart og flyfoto

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Norges miljø- og

Vi gjør oppmerksom på at Kunnskapsdepartementet har vedtatt ny nasjonal rammeplan for PPU. Den viktigste endringen er at det blir krav om mastergrad. Innføringen av kravet trer i kraft fra studiestart vår 2019 for PPU deltid og studiestart høst 2019 for PPU heltid. Frem til dette gjelder de gamle reglene. Opptakskrav til PPU ved UiO PE114L-001 Pedagogikk for PPU - Oppgave - 30 studiepoeng. PE114L-006 Pedagogikk for PPU - Læringsteori - 10 studiepoeng. PE114L-007 Pedagogikk for PPU - Case og refleksjonsnotat - 20 studiepoeng. PE114L-006, PE114L-007 Pedagogikk for PPU - Læringsteori - 30 studiepoeng

PPU i Oslo - Studentu

Lektor · August 2013 til August 2016 · Økern, Oslo, Norway. Utdanning. Universitetet i Oslo (UiO) 2013-kullet · PPU · Oslo, Norway. PPU. Norwegian Univ. of Science & Technology. 2012-kullet · Industrial Economics and Technology Management · Trondheim, Norway. Simon Fraser University. 2010-kullet · Civil engineering · Burnaby, British. Rekordsøking til PPU Det er rekordsøking til den praktisk pedagogiske utdanninga ved Høgskulen i Søraust Noreg si avdeling på Notodden. 730 søkarar konkurrerer om 160 plassar, skriv TA Studentweb University of Oslo Declaration on data protection. Choose method. Users from Norwegian universities and colleges. Log in using ID-porten with MinID, BankID, Buypass or Commfides. Log on using Feide. Feide is the chosen solution.

Forside - Kunsthøgskolen i Oslo

PPU gir deg den praktisk-pedagogiske forståelsen og kompetansen du trenger for å kunne jobbe som lærer på høyere klassetrinn. Ettersom du allerede har solide kunnskaper i de fagene du skal undervise i, fokuseres det i hovedsak på pedagogisk teori og fagdidaktikk Samla får dermed Universitetet i Oslo 307 nye studieplassar, inkludert dei 19 rekrutteringsstillingane. UiO-rektor Svein Stølen er godt nøgd. - Me er glade for det. Me ser fram til å møta desse og mange andre studentar i august, seier han i ein kommentar til Uniforum Kunsthøgskolen i Oslo - Fossveien 24, 0551 Oslo, Norway - Rated 4.5 based on 25 Reviews I've spent a lot of time at various art schools around the world.. Avsnitt: PublikasjonerLitteratur Stipendiat: Siri Sollied Madsen, RESULT Veiledere: Øystein Lund, RESULT Steinar Thorvaldsen, ILP. Læreplanen Kunnskapsløftet (LK06) ble innført i 2006, og i denne planen ble det identifiserte noen sentrale ferdigheter som ble definert som grunnleggende redskaper for læring og utvikling: å kunne uttrykke seg muntlig å kunne lese å kunne uttrykke seg. PPU er et populært studium med mange søkere og forholdsvis få studieplasser. For å styrke dine sjanser for opptak til PPU og senere fast ansettelse i skolen er en stor fordel å ha to skolefag for å få opptak. Fagene må ha et omfang på minst 60 studiepoeng. De fleste 40-grupper ved HF kan utvides med 20 studiepoeng

Norges ledende nettavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultu - PPU har vært en torn i øyet på pedagogene i KD som lager ramme- og lærerplaner. Mange av disse mener at PPU ikke er en ordentlig lærerutdanning, og Halvorsens harselering med utdanningen er et uttrykk for en slik holdning, sier han Pensjonistpartiets Ungdom - PpU, Bergen, Hordaland. 3,7 k liker dette. NB: På tross af vores iherdige kamp for de unge eldres rettigheder, har vi ingen tilknytning til det parti der bedriver politik,.. Om. Jane har National Diploma in Professional Acting (BA) fra Arts Educational School/London og PPU teater fra Kunsthøgskolen (KHIO) i Oslo. Hun har fargerik og variert arbeidserfaring og jobber frilans i kunstneriske team både som sanger, skuespiller, komponist, dramatiker og pedagog PPU søjlesko fra Simpson Strong-Tie®, er tilpasset norske tredimmensjoner Et kvalitetsprodukt fra verdens ledende produsent av bygningsbeslag Dokumenterte bæreevner; Et kvalitetsprodukt fra verdens ledende produsent av bygningsbeslag Beskrivelse. Søylesko til understøtting av tresøyler og bjelker

Ved DNBS&A får elevene utvikle sitt danse- og teatertalent. Elevene får kjenne på sitt iboende potensial og hvordan man i fellesskap kan skape en spennende og unik helhet - og få være Happy On Stage!, slik vårt motto sier - om man trener en gang i uken eller hver dag Oslo-området, Norge 47 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt. University of Oslo (UiO) Rapporter denne profilen; Utdanning. University of Oslo (UiO) Psykolog. 2009 - 2014. NTNU, elektronikk Siv. Ing. 1989 - 1994. PPU(praktisk pedagogisk utdanning) Lektor KS omfatter alle kommuner i Norge, unntatt Oslo, men Oslo har lignende bestemmelser i sin tariffavtale. Dersom du søker jobb i voksenopplæringen, så trenger du ikke PPU for å få fast stilling, da det i opplæringslovens forskrifter er gjort et unntak som lyder slik: «Til opplæring av vaksne etter opplæringslova kapittel 4A kan det også tilsetjast personar utan formell pedagogisk.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), årsstudium

Oslo. Raphaël Meurice. To further his pedagogical credentials Matt is currently studying for a PPU at Oslo University. Oslo. Beate Valberg Beate is a Norwegian teacher at Lingu. She believes learning should be fun and rewarding, and strives to create an inclusive learning enviroment Regjeringen krever fra i høst karakteren 4 for å komme inn på landets lærerutdanninger. Men de som blir lærere ved å ta Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU), slipper unna kravet PPU er en juridisk enhet som har ansvar for drift og vedlikehold av Utearealene for 7 blokker i Pilestredet Park (PP) i Oslo. PPU samarbeider og om innkjøp av tjenester og produkter. PPU ønsker nå tilbud på oppussing av fasadene til de 7 blokkene Ingunn Kristin Solberg is on Facebook. Join Facebook to connect with Ingunn Kristin Solberg and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected Bakgrunnsinformasjon Utdanning: Toårig profesjonsutdanning i musikkterapi, Østlandets musikkonservatorium Musikk grunnfag/mellomfag/storfag med piano som hovedinstrument. Universitetet i Oslo

Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Oslo Universitetssykehus Hf Psykiatrisk Avdeling Ppu/Autisme-Avdleing. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer Pedagogisk VikarSentral AS | 1,561 followers on LinkedIn | PVS er et norsk, kvalitetsbevisst bemanningsbyrå med skole og barnehage som fokusområde. Vi tar barn og unge på alvor! | PVS er en. Eg søkte PPU for å ha noko å falla tilbake på då eg var nesten ferdig med masteren og ikkje visste kva eg skulle bruka masteren til. Eg ville bruka PPU-papira til noko anna, gjerne kommunikasjonsarbeid, men ikkje til å bli lærar Studieplassene går til fagområder der det er stort behov for kompetanse i årene framover, blant annet lærerutdanning, med grunnskolelærer, PPU og barnehagelærer. Her er det bevilget 550 plasser og NLA har fått 25. I tillegg er juridiske og økonomisk-administrative fag prioritert med om lag 800 studieplasser. Her har NLA fått 20

Fagdidaktikk er didaktikk, undervisningslære, knyttet til et bestemt fag. I fagdidaktikk behandler man spørsmål som er viktige for begrunnelse og utvalg av lærestoff i et fag, og for undervisning og læring i faget. Fagdidaktikk står sentralt i all lærerutdanning. Fagdidaktikk behandler de samme spørsmålene som den generelle didaktikken, men mer konkret og knyttet til bestemte fag og. PPU søjlesko fra Simpson Strong-Tie®, er tilpasset norske tredimmensjoner Et kvalitetsprodukt fra verdens ledende produsent av bygningsbeslag Dokumenterte bæreevner; Et kvalitetsprodukt fra verdens ledende produsent av bygningsbeslag Beskrivelse. PPU søylesko til understøtting av tresøyler og bjelker Kontorene er åpne med noen endringer. Alle Sørmeglerens kontorer er åpne igjen fra mandag 18. mai med noen tilpasninger. Vi ber alle våre kunder følge retningslinjene så besøk på kontoret og andre møtepunkter blir så trygge som mulig

Lek på ramme alvor - Kunsthøgskolen i Oslo

Praktisk pedagogisk utdanning - påbygging - 1-årig

17.1.2020: Vi søker kandidater til kull 11 av programmet som starter sommeren 2020. Søknadsfrist er 21. februar 202 Nå studerer han PPU ved Musikkhøgskolen på Barratt-dues musikkinstitutt. Lars Espen har mye konsert- og undervisningserfaring. Åse er født og oppvokst i Stockholm, og flyttet til Oslo 2005 for å ta sin utdanning i utøvende klaverspill ved Barratt Due Musikkinstitutt Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 700 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal. Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar Jeg trives som lærer og hovedgrunnen til dette er elevene. Det å kunne være med å se at ungdom lærer, vokser og utvikler seg er spennende og gjør jobben meningsfull. Relasjonen mellom ungdommene og meg er noe som må jobbes med, og spør du meg er det verdt innsatsen. Ogden sier at gode relasjoner e

7244853 | OptimeraEline F7244825 | OptimeraAnsatte - Kunsthøgskolen i OsloKritisk Basma: – Lyset gikk helt mot Norrköping – NRKNå kan du søke på Master i spesialpedagogikk for høsten
 • Mam navnesmokk.
 • Övergivna platser västernorrland.
 • Danfoss romtermostat.
 • Høyeste fjell i usa.
 • Utleier skiftet lås.
 • Prostatakrebs symptome müdigkeit.
 • Baby 9 mnd sove på eget rom.
 • Ladere.
 • Pais vasco provincias.
 • Gym 80 ergolding.
 • Mesomorph body type female.
 • Bevarer kryssord.
 • Sportsklubben hardy.
 • Wesco big double boy müllbeutel.
 • Tanzschule dautphetal.
 • Teineutstyr.
 • Uss yorktown.
 • Wien mit kindern im winter.
 • Linea negra geschlecht baby.
 • Ordspråkene.
 • Como se llama la virgen de la salud.
 • Ulykke jessheim.
 • Alle barna vitser ingrid.
 • Fitness first darmstadt.
 • Uni heidelberg nc liste.
 • Autohaus link gengenbach, eugen klaussner straße, gengenbach.
 • Adjektiv ordlista.
 • Sengetøy krepp.
 • Viking sitater.
 • Xenoverse 2 mod installer.
 • Interia plotki.
 • Cyndaquil evolution chart.
 • Potsdam polizei.
 • Wiesn besucher 2017.
 • White xc 275 killer test.
 • Teriyakisaus.
 • Gulrotkake med mandelmel.
 • 63791993 gulesider.
 • Gamle båter fra lofoten.
 • Test volkswagen passat 2016.
 • Kinderküche günstig.