Home

Norske videregående skoler i utlandet

Du kan ta et år av videregående i utlandet gjennom en utvekslingsorganisasjon. For å få støtte fra Lånekassen, må du reise gjennom en utvekslingsorganisasjon som er godkjent av Diku. Året i utlandet må også forhåndsgodkjennes av skolen din. Ta kontakt med rådgiveren på din skole for mer informasjon om kravene til forhåndsgodkjenning I videregående skole kan du også gå en termin: fra skolestart til jul, eller fra jul og ut skoleåret. Kommende skoleår tilbyr vi Studiespesialisering VG1, VG2 og VG3. Kristin Granne er i dag 13/2- 2020 ansatt som rektor ved Den norske skolen Costa Blanca fra 1/8-2020 Noen norske videregående skoler har egne utvekslingsavtaler. Sjekk hvilke avtaler skolene i ditt nærområde har. Du kan også reise gjennom en utvekslingsorganisasjon. Hvis du reiser gjennom et utvekslingsprogram gir Lånekassen stipend til utveksling i Vg2, dersom din norske skole godkjenner utenlandsoppholdet Norske skoler i utlandet kan imidlertid kun ta inn elever med norsk statsborgerskap. De kan likevel ta inn svenske statsborgere dersom det ikke finnes svenske skoler i nærheten. Skolene skal ha et inntaksreglement som viser prioriteringen av søkere, dersom søkningen er større enn skolens kapasitet

Båtførerskolen - wwwFagskoler i Norge - Utdanning i Norge - Studier i utlandet

Godkjente norske skoler i utlandet består av: 3 skoler i Spania: Den norske skole Costa Blanca (Alfaz del Pi) Den norske skolen i Rojales Den norske skole Malaga (Costa del Sol) 2 skoler i Belgia: Den norske skolen i Brussel Den norske skolen på Shape; 1 skole i England: Den norske skolen i London; Elevtall: Godkjent for 1049 elever i. tilsvarende generell studiekompetanse fra utlandet dokumentert norsk- og engelskkunnskaper eventuell annen dokumentasjon; Søke om godkjenning. Hvis du har tatt Vg1 eller Vg2 i utlandet kan du søke om å få godkjent året hos inntakskontoret i fylkeskommunen. Går du på privat videregående, må du ta kontakt med daglig leder på din skole

Høgskolen i Bodø - www

Jeg er elev på videregående skole på utvekslingsopphold i utlandet - hva gjør jeg? Du skal forholde deg til den norske videregående skolen eller utvekslingsorganisasjonen som har organisert oppholdet ditt. Alle utvekslingsorganisasjoner og videregående skoler har et ansvar for å ivareta elevene de har organisert utveksling for Videregående skole i utlandet. 226 svar fra våre spesialister innen videregående skole i utlandet. Ungdom har lurt på det samme som deg, finn svarene her! Lignende emner: Arbeid / jobb Høyere utdanning Jobbjakt Russetid Skolehverdag Stipend og støtte Studier i utlandet Ungdomsskole Utdanning Verneplikt / Forsvaret Videregående skole Skole, jobb og framti Grunnskoleutdanning fra utlandet. Har du grunnskoleutdanning fra nordiske eller andre land, må du kontakte inntakskontoret i fylket du flytter til for å få informasjon om søknadsfrister, inntaksregler, innsending av dokumentasjon m.m. Videregående opplæring på Vg1 og/eller Vg2 i utlandet

Norske skoler i utlandet, Videregående skole, Elevar, lærarar, skolar, 2019-2020, Alle trinn, Begge kjønn, Alle utdanningstyper - Alle utdanningsprogram. Ressursar - vidaregåande opplæring. Fleire tal. Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå fylkeskommunane og private skolar Videregående skole i utlandet er en perfekt mulighet til å lære et nytt språk flytende mens du blir kjent med en annerledes kultur. Den innsatsen du legger ned i å lære et nytt språk i løpet av videregående i utlandet, vil utvilsomt bære frukter i en fremtidig arbeidskarriere eller dersom du skal videre til universitetsstudier etterpå Det finnes flere norske friskoler i utlandet. Dette er frittstående skoler som har rett til statstilskudd. Disse tar inn elever på forskjellige betinge Norske grunnskoler i utlandet kan søke om godkjenning etter friskoleloven. Adresselisten til godkjente grunnskoler og videregående skoler ligger på nettsidene til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Det finnes godkjente skoler i Europa og Afrika. Det er Utdanningsdirektoratet som er tilsynsmyndighet..

Norsk skole på Costa Blanca, Spania, fire mil sør for Alicante. Vi tilbyr barneskole, ungdomsskole og videregående På disse sidene finner du norske skoler i utlandet som er godkjent av norske myndigheter. Disse skolene er et tilbud til elever som har foreldre som bor og arbeider utenfor Norge. Men de er også viktige for dem som av helsemessige årsaker bør opphol Den Norske skole Costa Blanca Den norske skole Costa Blanca ligger nord-øst for Alicante. Skolen ble etablert i 1972, og er nå en veletablert norsk skole i utlandet, med både barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Den norske skole Costa Blanca ligger i byen Alfaz del Pi i Alicante provinsen Alt om utdanning i utlandet, skoler, studier og studiesteder som er aktuelle dersom du ønsker å studere i utlandet. Valg av skole, studie og yrke Studier 3.904 studier Skoler 2.895 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 340 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip Videregående skole i Norden. I Norden har du samme rett på videregående opplæring som landenes egne statsborgere, og du kan derfor søke videregående skoler i Danmark, Finland, Island og Sverige. Noen norske videregående skoler har i tillegg utvekslingsavtaler med skoler i utlandet. Sjekk derfor hvilke avtaler skolene i ditt nærområde har

NHH - Norges Handelshøyskole - www

Videregående skole i utlandet - Studieprogram - Utdanning

 1. Colegio Noruego , Colegio Noruego , Costa Blanca Undervisning 03581, Den norske skole Costa Blanca E-03580, Den Norske Skole Costa del Sol E-29631, Den Norske Skole Gran Canaria ES-35 120, Den norske skolen i Rojales E-03170, Den Norske Skolen Kamer
 2. En norsk lærer fungerer som leder for norskseksjonen. Den norske læreren underviser i fransk første året og i norsk språk, litteratur og historie alle tre årene. Slik får du også med deg pensum fra videregående skole hjemme i Norge, slik at det blir lettere for deg å studere videre i Norge etter årene i Frankrike
 3. Med utveksling via skolen mener vi elever som: deltar i godkjente samarbeidsprogram mellom norske videregående skoler og utenlandske skoler, eller elever som er i yrkesfaglig studieretning som tar et godkjent utenlandsopphold. I søknaden velger du først den norske skolen du går på og etter det, krysser du av for at du skal på utveksling
 4. Den norske skole Costa Blanca ligger nord-øst for Alicante. Skolen ble etablert i 1972, og er nå en veletablert norsk skole i utlandet, med både barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Ønsker du mer informasjon enn det du finner her, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss via tlf eller e-post
 5. Den organiserte skolen i Norge går tilbake til middelalderen. Kort tid etter at Norge ble eget erkebispedømme i 1152, ble det opprettet katedralskoler for opplæring av prester i Trondheim, Oslo og Bergen. Etter reformasjonen ble det i 1539 gitt en dansk kirkeordinans som også gjaldt i Norge. Katedralskolene ble omdannet til latinskoler, og det ble påbudt at hver kjøpstad skulle ha en.
 6. Videregående skole skoleåret 2018/2019: Et unikt videregående tilbud under solen ! Vi har to programområder ved vår skole: Studiespesialisering og helse- og oppvekstfag. Du kan allerede søke - benytt det elektroniske søknadsskjemaet. VG1 helse- og oppvekstfag, og VG2 helsearbeiderfaget tar inn inntil 30 elever totalt

Skoler ved medisinsk institusjon; Sosial-medisinske institusjonsskoler; Norske skoler i utlandet; Kulturskoler; Leirskoler; Videregående opplæring. Alle videregående skoler; Offentlige videregående skoler; Offentlige videregående skoler, avdelinger; Private videregående skoler med rett til statstilskudd; Private videregående skoler uten. Det finnes i alt 21 godkjente norske skoler i utlandet. Her får du undervisning på norsk etter norsk læreplan og du har rett til å avlegge eksamen etter norske læreplaner

Den norske skole Costa Blanc

 1. Dette alternativet gjelder kun for grunnlag d (særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett - dersom skolen bruker programfaget toppidrett 1,2 og 3), e (norsk grunnskoleopplæring i utlandet), f (særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede), g (videregående opplæring i små og verneverdige håndverksfag) og h (videregående opplæring i.
 2. Vi gir ikke dispensasjon fra kravene for elever som er i utlandet fra og med skoleåret 2013/2014. Nå har vi informert videregående skoler, fylkeskommunene og fylkesmennene om alle kravene i regelverket, og vi vil ikke videreføre ordningen med dispensasjon. Ikke en ny ordnin
 3. I løpet av tre år ble anslagsvis 415 barn sendt ut av Norge og etterlatt i utlandet mot sin vilje, viser ny rapport. Frykt for barnevernet og at barna skal bli «for norske» trekkes frem som forklaringer

Utdanning i utlandet utdanning

Norwegian University of Science and Technology - NTNU

Norske skoler i utlandet tar trusselen med ro (VG Nett) Til tross for at statsminister Bondevik ber nordmenn i utlendighet om å ha en økt årvåkenhet, fortsetter livet som før ved norske. Lånekassen kan gi støtte til videregående utdanning i Norden ved godkjente læresteder. Les mer om dette på Hallo Norden. Studieforberedende utenfor Norden Du kan ta studieforberedende utdanningsprogram ved internasjonale skoler som franske lyceer og United World Colleges, eller ved en norsk skole i utlandet Det er på sin plass at norske myndigheter nå gir grønt lys til flere skoler i utlandet, sier Raja.Aller helst ønsker han at norske myndigheter selv tar initiativ til et skoleprosjekt i Pakistan. - Jeg tror ikke det vil være problem å rekruttere kvalifiserte lærere til å jobbe i Pakistan i en periode, sier Raja.Det finnes norske friskoler med statlig støtte i 16 land i dag

Norske skoler i utlandet - Fylkesmannen i Oslo og Vike

 1. UWC-skolene ligger i blant annet Kina, Armenia, USA, Italia og Swaziland. UWC tilbyr den toårige International Baccalaureate som gir generell studiekompetanse. 40 norske elever tas årlig opp på UWC, så hvert år går 80 norske 17-19-åringer på verdenscollege i utlandet
 2. Skole. Hvis du er utdannet lærer fra utlandet, må du ha godkjenning av yrkeskvalifikasjonen din for få fast jobb som lærer i norsk skole. Vi gir kun godkjenning av regulerte yrker, og det regulerte yrket i norsk skole er lærer i grunnopplæringen (grunnskole og videregående opplæring)
 3. Asad Qasim er lærer ved Rud videregående skole. Som norsksomalier forstår han ikke at foreldre vil sende barna på skole i utlandet. - Norge er jo det beste landet når det gjelder utdanning.
 4. Minimumskrav for norske søkere som ønsker opptak til en bachelorgrad ved amerikanske universiteter, er fullført og bestått videregående skole. Sørg for at vitnemålet ditt blir oversatt til engelsk. Ofte kan din videregående skole bistå med dette. Om skolen krever omgjøring av dine karakterer til GPA, så kan du få det gjort gjennom WES
 5. Private skoler spiller en betydelig rolle i utdanningen, størst på høyskolenivået. En rekke av de mest ansette universitetene og collegene er private. Ca. 11 % av elevene går ved private grunnskoler og videregående skoler (de fleste med religiøs tilknytning), over 25 % av studentene ved private colleger/universiteter
 6. Som elev på studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole i Norge, kan du velge å ta et skoleår i utlandet som del av det treårige videregående løpet. Dette utenlandsåret må enten være på vg1 eller på vg2. De fleste elever som drar utenlands, gjø;re dette på vg2

Videregående skole i Spania Det finnes 5 norske grunnskoler i Spania. Noen av disse tilbyr videregående utdannelse. Det finnes også svenske videregående skoler som tar inn norske elever og denne utdannelsen er godkjent på samme nivå som en vanlig norsk videregående skole. Her er linker til alle de norske grunnskolene i Spania: Alfaz del Pi På Holtet videregående skole er elevene godt kjent med det integreringsministeren kaller «en av vår tids viktigste frihetskamper». Maria, Shakeela, Caroline, Renè, Thong og Sara, alle over 18 år, er opptatt av at både barn, ungdom og foreldre må få mer informasjon om barns rettigheter og forhold i det norske samfunnet, slik at barn ikke blir sendt til utlandet mot sin vilje

GNUF - Godkjente Norske Utenlandsskolers Forening - Hje

 1. Videregående skole. Videregående skole. Du som er rettighetselev kan søke hos oss. Å være rettighetselev betyr at du har ungdomsrett etter Opplæringsloven. Den Norske Skolen i Rojales Avda. de Castilla 38b Ciudad Quesada 03170 Rojales (Alicante) Spania. Tlf + 34 966 719 68
 2. Pedlex • St. Olavs gate 12, NO-0165 Oslo Telefon (+47) 23 35 47 00 • info@pedlex.no • pedlex.no • Foretaksregisteret org.nr. NO 964 234 973 MV
 3. Videregående skole i Frankrike Det finnes flere muligheter for norske skoleelever som ønsker å ta hele eller deler av videregående skole i Frankrike. Gjennom Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) kan du søke om å ta hele videregående på tre ulike skoler i Frankrike (Lyon, Bayeux eller Rouen)
 4. Hei! Jeg er snart ferdig utdannet lærer, og har veldig lyst til å søke meg en jobb som lærer på en av de norske skolene i utlandet. Er det noen som kan fortelle meg om forskjellige skoler som ligger i utlandet? Evt noen som jobber på en. Er veldig takknemlig for svar!=
 5. Fra middelalderen til tidlig moderne tid. De første skoler i Norge ble opprettet under kardinal Nikolas Brekespears rundreise i Norge 1152-1153. Det ble da etablert katedralskoler for prester i Trondheim, Oslo, Bergen og Hamar.. Etter en kirkeordinans i 1539 ble katedralskolene omdannet til latinskoler.Skolegang var fortsatt kun for de utvalgte, dvs. bare gutter av overklassen, ikke for almuen
 6. Norske lærerstudenter i utlandet . Kilde: Statens Lånekasse for Utdanning . - Nei, det finnes en overensstemmelse mellom de nordiske landene om å akseptere hverandres vitnemål fra videregående skole. En norsk søker til svensk lærerutdanning skal ha kunnskaper i det svenske språket som behøves for å klare studiene,.

Godkjenning av utenlandsk videregående utdanning

Hvordan søke opptak med utdanning fra utlandet? Finn informasjon om hvordan du søker opptak på: Bachelorgradsstudier. Det er Samordna opptak som behandler søknader til bachelorgradstudier og andre lavere grads studier i Norge som bygger direkte på videregående opplæring. Søknad om studieplass sendes til Samordna opptak Utdanningsdirektoratet gir godkjenning til lærere som ønsker fast stilling i grunnskolen eller i den videregående skole. I tillegg gir de godkjenning til steinerskolelærere med utdanning fra utlandet og til morsmålslærere som ønsker å jobbe i norsk skole Når du går på videregående skole i USA, må du praktisere engelsk fra første dag både på skolen og i fritiden, noe som gjør at du raskt blir komfortabel med å snakke engelsk i alle mulige ulike settinger. På videregående i USA bor du hos en vertsfamilie, og får på den måten et innblikk i hvordan en ekte amerikansk hverdag er

Video: Korona og norske utenlandsstudenter - regjeringen

NORSKE INTERNASJONALE SKOLER (sortert etter skolenavn) Grunnskoler | Videregående | Folkehøgskoler | Høgskoler | Universiteter | Internasjonale Sorter etter skolenavn | Sorter etter sted | Sorter etter lan Det finnes flere studiemuligheter i utlandet tilsvarende norsk videregående nivå, som ikke administreres av Trøndelag fylkeskommunen, men som er godkjent av Kunnskapsdepartementet og Lånekassen. Disse tilbud er åpne for søkere fra hele landet. VG3 studiespesialisering ved Norsk-Russisk skole i Murmansk, Russlan

Den forteller om et tilbud som er åpent for alle tidendeklassinger og elever i førsteklassen på norsk videregående skole. Den forteller om det eneste fullfinansierte studietilbudet i utlandet for norske elever i denne alderen. Det dreier seg om en mulighet for å oppleve et spennende land:. Et utvekslingssamarbeid mellom en norsk videregående skole og en skole i et land utenfor Norden kan godkjennes for utdanningsstøtte dersom det på en forsvarlig måte oppfyller vilkårene som følger av § 11-§ 13. Utvekslingsoppholdet skal erstatte en del av elevens påbegynte videregående utdanning i Norge § 3. Yrkesfaglig samarbeidsprogram mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole. Yrkesfaglige samarbeidsprogram mellom norske videregående skoler og skoler i land utenfor Norden, kan på bestemte vilkår godkjennes slik at en elevgruppe som er tatt opp i programmet kan ha rett til utdanningsstøtte etter forskrift om tildeling av utdanningsstøtte § 35-10 Tiller videregående skole Andre utdanningstilbud Studier i utlandet. Studier i utlandet. York Minster Til sammen 12 norske elever vil få muligheten til å delta. Vg2 i utlandet skoleåret 2020-2021 - søknadsfrist 1. februar

Videregående skole i utlandet - Spørsmål og sva

Barnehage eller skole i utlandet # Skal du ha forskningstermin i utlandet vil vertsinstitusjonen være behjelpelig med å finne barnehage eller skoleplass. Dere kan i tillegg prøve følgende: Ved opphold innenfor EU/EØS-området kan nettstedet Euraxess services være til hjelp. Sjekk oversikten over norske skoler i utlandet Videregående skole. Informasjon om korona og kommunens tiltak Det finnes mange ulike tilbud for de som ønsker å ta deler av videregående i utlandet. Denne siden gir en oversikt over ulike tilbud, stipend og noen tips til veien frem mot avreise. Få oversikt over de ulike tilbudene. Få oversikt over de ulike tilbudene

Høyres Elisabeth Aspaker mener det er på tide at norske skoler i utlandet får jevnlige tilsyn, som skal påse at skolen drives ifølge loven. Publisert onsdag 12. januar 2011 - 15:42 - Alle utenlandsskoler må ta inn over seg at de med jevne mellom får besøk og at det utføres tilsyn, er ønsket fra Aspaker Private videregående skoler må markere om en elev er deltidselev. U. Utenlandsk utvekslingselev i Norge. Gjelder utenlandsk elev som går i videregående skoler i Norge. I. Norsk utvekslingselev i utlandet. Gjelder norsk elev som går på en skole i utlandet der undervisningstilbudet ikke er organisert i regi av fylkeskommunen. M. Utvekslingselever har samme fortrinnsrett til plass på egen skole som de elevene som gjennomfører Vg2 på skolen. Forutsetningen er at reglene for godkjenning er fulgt. Dokumentasjon for fullført og bestått skoleår i utlandet må vedlegges det norske vitnemålet for at dette skal være gyldig

Godkjenning av utdanning fra utlandet Videregående

Hvis du har vitnemål fra norsk grunnskole og utenlandsk videregående skole som dekker hele kravet til generell studiekompetanse, har du dekket norskkravet. Hvis din utenlandske utdanning bare dekker deler av kravet til generell studiekompetanse, må du ta eksamen i norsk på VG3-nivå i videregående skole Alt om utdanning i Danmark og mulige studier, skoler og studiesteder i Danmark. Valg av skole, studie og yrke Studier 3.905 studier Skoler 2.895 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 341 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip

Det må også huskes at IB skoler i utlandet ikke er under norsk lov og hvis du mangler karakterer eller vurderinger eller andre arbeid er det ikke garantert at situasjon kan reddes. Disse er noen av de mange grunn til at Ås vgs ikke skal gi en plassgaranti på vg3 IB til norske elever som drar på et utvekslingsår på vg2. 7 Alle barn i Norge skal gå på skole i 10 år. De første 10 årene av norsk skolegang kalles grunnskole. Elevene starter på skolen i august måned det kalenderåret de fyller seks år. Elever i grunnskolen og videregående skole har rett til særskilt norskopplæring,. Byåsen videregående skole, auditoriet, kl.17.00-19.00. 1. oktober 2019: Steinkjer; Fylkets Hus, Seilmakergata 2, møterom Smia, kl.17.00-19.00. Invitasjon til infomøter Vg2 i utlandet 2020-2021. Du kan lese mer om tilbudene til Trøndelag fylkeskommune he UWC er en utdanningsbevegelse som samler ungdom fra hele verden på 17 videregående skoler i 17 land- uavhengig av familiens betalingsevne. Ved å bruke utdanning til å fremme fred og bærekraftig utvikling ønsker UWC-skolene å skape møtesteder for utveksling, læring og selvrefleksjon på tvers av landegrenser

Sogn Jord- og Hagebruksskule - økologisk landbruk - www

Skoleporten - Videregående skole - Oversikt - Norske

Det er altså den norske institusjonen som har ansvar for utvekslingsstudenter. Tar man derimot en hel grad i utlandet, skal man forholde seg til den institusjonen man studerer ved. Elever fra videregående skole som er på utveksling, skal forholde seg til den utvekslingsorganisasjonen som organiserer oppholdet man har Kategori:Skoler i USA. Hopp til navigering Hopp til søk. Underkategorier. Denne kategorien har følgende 5 underkategorier, av totalt 5. K Katolske utdanningsinstitusjoner i USA‎ (49 sider) M Metodistiske Videregående skoler i USA‎ (13 sider Når en av dere bor i utlandet, Bidrag som er fastsatt etter norske regler, løper fram til og med den måneden barnet fyller 18 år. Som vanlig skolegang regnes først og fremst skolegang i den videregående skolen. Når NAV fastsetter bidrag til barn etter fylte 18 år,.

Videregående i utlandet - EF videregående skole i utlandet

Norske skoler i utlandet har ansvar for at elevene ikke blir utsatt for unødig mye sol. Ifølge opplæringslovas paragraf 9a-1 og privatskolelova paragraf 2-4 har alle elever i grunnskole og videregående skoler rett til et godt fysisk miljø som fremmer helse, trivsel og læring Godkjenning av videregående opplæring i utlandet. så er det i praksis nærmest alltid rådgiverne på skolen til utvekslingseleven i Norge som tar avgjørelsen. Det betyr at det er opp til rådgiveren, skolen og eleven hvordan man kan løse dette på best mulig måte. Norsk. Her pleier de fleste. Videregående opplæring for voksne. Videregående opplæring for voksne er et tilbud for deg som er 25 år eller eldre, og som ikke har fullført videregående opplæring tidligere. Tilbudet omfatter også alle som har fullført videregående opplæring i utlandet der denne opplæringen ikke godkjennes som studie- eller yrkeskompetanse i Norge

Når elever skal på utveksling i utlandet. Når en elev vil ha et skoleår i utlandet (normalt vg2), er dette noe som bør overveies nøye. Det er mange hensyn å ta og en fast prosess som må følges. Det er viktig at det er dialog mellom eleven og skolen i denne prosessen. Nedenfor beskrives prosessen trinnvis Skoleeiere kan søke om å få godkjent et utvekslingssamarbeid, slik at elever som deltar i samarbeidet kan få støtte gjennom Lånekassen. Et utvekslingssamarbeid er en avtale om at elever fra en norsk videregående skole kan ha et studieopphold på en videregående skole i utlandet (hele eller deler av Vg2)

Norske friskoler i utlandet Videregående opplæring

Det er Amalie Skram videregående skole som koordinerer dette tilbodet. Tyskland. Alle Vg 2-klassane i utlandet har ein koordinatorskule som m.a. står for kontakten med vertsskulane og oppfølgjinga gjennom skuleåret. I tillegg vil kontaktskulen gi deg undervisning i norsk Ei gruppe på ni elever har vært på studietur til Frankrike denne uka. To elever går på den norske skolen i Albir i Spania og tre er på utveksling i USA. Franskklassen kommer, om alt går etter planen, hjem lørdag kveld Colegio Noruego tilbyr videregående skole innen studiespesialiserende utdanningsprogram. Vi har til sammen 90 elevplasser fordelt på tre årstrinn. Vi har mange av de vanligste valfrie programfagene innen realfag og språk/samfunnsfag. Vi satser mest på de tradisjonelle fagene som lett kan kombineres med fag i Norge. Dette for å gjøre det enklere dersom du ønsker å gå bare vg VG2 i utlandet. Elever som vurderer et utvekslingsår må sette seg inn i de reglene som gjelder for opphold i studietiden. Opphold i utlandet må klareres med skolens ledelse og det finnes egne rutiner for elev-pcen. noen av reglene kan du lese mer om her_ (PDF, 47 kB Skolepartnerskap gjennom norsk-svensk samarbeid videregående skole i Gävle; Skolepartnerskap med skoler i Polen og Tyskland; FN Pluss-skole, foredrag, debatt, kurs og konferanser; Skolen har utstrakt samarbeid med FN-sambandet med fokus på internasjonalisering og globalisering

Nordiska folkhögskolan - www

Norske skoler i utlandet - Fylkesmannen

Jeg og familien min har tenkt til å flytte til utlandet om 1/2 år..Mamma og pappa vil ha sol :) Men jeg må jo seff gå på en skole.. Eneste muligheten jeg vet om er Gran Kanaria og den norske skole der.. Men finnes det andre norske skoler i utlandet ( videregående )? Spania, Frankrike, Hellas, USA ? Den norske skole Costa Blanca er den største i utlandet med både barneskole, ungdomsskole og videregående skole. LES OGSÅ: Framtidsdrømmen er klar. med barnetog, leker, salg av is og pølser. Russen fra den lokale norske skolen dukker også opp som et sikkert vårtegn. Har du lyst til å oppleve «et lite stykke Norge» i et varmt og. Stovner videregående skole. Om skolen. Om skolen. Om oss. Vår profil. Ledelse og ansatte. Strategisk plan. minosloskole.no. Læreplan i norsk for minoritetsspråklige med kort botid. Samtykke fra elever over 18 år. Reglement og plikter. Veileder for hjem-skole samarbeid. Kontakt oss. Stovner videregående skole. Om skolen.

GNUF - Godkjente Norske Utenlandsskolers Forening - HjemSoltun Folkehøgskole - www

Den norske skolen i Rojales - norsk skole i Spani

Et år i utlandet kan aldri gi større uttelling enn et år i norsk videregående opplæring. Det gis ikke godkjenning for opplæring i utlandet tilsvarende Vg3 i Norge. Dersom Vg3 gjennomføres i utlandet, vil det være landet hvor opplæringen gjennomføres som har ansvaret for å skrive ut dokumentasjonen Skole og utdanning i introduksjonsprogrammet Det gjelder også de som vil fullføre en påbegynt grad fra utlandet eller bygge på eksisterende grad. Norsk for grunnskolen eller videregående telles ikke med som en del av denne opplæringen, men kan gi fritak fra opplæringen På utdanningsprogram for studie-spesialisering får du et godt og bredt grunnlag for høyere utdanning i Norge eller i utlandet. Utdanningsprogrammet studiespesialisering ved Lillestrøm videregående skole gir deg et godt og bredt grunnlag for videre utdanning på universitet og høyskoler godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet», se vedlegg 2. G. Som elev kan du forvente å få god veiledning på skolen din om rettigheter og plikter ved opplæring i utlandet. H. Du og skolen kan bli enige om at du i løpet av skoleåret i utlandet skal følge opplæring i ett eller flere fag Innføringsklassene er for ungdom mellom 16 og 24 år som mangler norskkunnskaper på et nivå som gjør at de kan gå i ordinær videregående skole. Publisert 21.10.2019 19.41 Du må ha gjennomført norsk grunnskole eller tilsvarende fra hjemlandet ditt eller være utskrevet fra norsk grunnskole for å kunne starte i innføringsklassene

Norske skoler i utlandet - Utdanning i Norge - Studier i

Etter endt videregående skole, er det mange som drar ut i verden for å vokse som menneske. Noen ender opp på en strand i Bali, hvor de kanskje tar en PT-utdanning, andre backpacker gjennom en verdensdel, og en annen gruppe skaffer seg jobb i et norsk callcenter med base i utlandet Lister over norske skoler. Utdanning.net Forsiden | Skoler | Arkivet | Skolenytt | Om hjelperen | Annonser | Samarbeidspartnere --> Skoleveve

Norske Skoler i Spania Alicante Malaga Gran Canari

Kommunikasjonssjef Harald Haave i fylkeskommunen bekrefter til Tønsbergs Blad at den smittede er elev ved Nøtterøy videregående skole. Han sier også det er gjort grundige vurderinger på hvorfor man ikke gikk ut med dette tidligere. Til slutt ble det familien til den smittede som ønsket at man skulle gå ut med informasjonen om skolenavn Anbefalingsbrev for studier i Norge og utlandet. Publisert: 10.01.2020 / Sist endret: 10.01.2020 Dersom du trenger anbefalingsbrev fra nåværende eller tidligere lærere for studier i utlandet gjelder følgende satser. Anbefalingsbrev på norsk kr. 400,-Anbefalingsbrev på engelsk kr. 600,

Kulturakademiet | Norske studier i utlandetNorwegian University of Life Sciences - www

Den norske skole Costa Blanca er en privateid grunn- og videregående skole beliggende i den idylliske kommunen Alfaz del Pi i Alicanteregionen på Costa Blanca-kysten i Spania. Skoleåret 2014/2015 omfatter den videregående skolen programområdene studiespesialisering og helse- og oppvekstfag, med VG2 helsearbeiderfag Feiring videregående skole er en skole for deg som har lærevansker eller psykiske eller fysiske utfordringer som gjør at du trenger særskilt tilrettelagt opplæring. På denne nettsiden vil du kunne lese om etableringen av den nye videregående skolen i Feiring fra etableringens spede begynnelse frem til at skolen er klar til oppstart av det første skoleåret august 2020

Den norske skolen i Rojales, Avenida de Castilla S/N Ciudad Quesada, E-03170 ROJALES (Alicante). Telefon: 00 34 9 66 71 9684, Telefaks: 00 34 9 66 71 9806 videregående skoler i et annet fylke enn det du bor i, dersom fylket ditt har en avtale om dette; videregående skole på Svalbard; landsdekkende linjer; videregående skole i utlandet; Se oversikt over videregående utdanning i Norge. Hvordan søker du? Du søker på videregående skole gjennom vigo.no. Når du søker må du bruke MinID Videregående skole. Bruk oss til fordypning, til å få oversikt og se sammenhenger før innleveringer eller vurderinger Norsk Folkemuseum ble stiftet i 1894, som en viktig del av nasjonsbyggingen. Friluftsmuseet er derfor midt i blinken når elevene går på leting etter symboler på den norske identiteten.

Arendal videregående skole tilbyr et bredt utvalg av programfag fra to programområder: Språk, samfunnsfag og økonomi. Realfag I tillegg tilbyr skolen noen programfag fra programområdene Formgivningsfag og Idrettsfag. * Elever som ikke har karakter i fremmedspråk fra ungdomsskolen, må ha fem timer fremmedspråk i Vg Offisiell norsk statistikk. Her finner du flere tall og mer detaljerte data som kan sammenstilles til egne tabeller og lastes ned i ulike format

Ny Facebook-trend gjør elever utrygge på skolen

Studiespesialisering passer for deg som har tenkt å studere på høgskole eller universitet etter videregående skole. Du får muligheter til å utvikle deg i fellesfag der ferdigheter og lese, skrive og regne er grunnleggende. Du utvikler kritisk tenkning, refleksjon og selvstendighet i et felleskap med andre derer i utlandet: at de har høy sosial bak-grunn (for eksempel fra legefamilie), at de har dårlige karakterer fra videregående skole eller at de i enkelte land er mer interessert i å omgås nordmenn enn å få kontakt med de lo-kale studentene. Denne studien er basert på en spørreskje-maundersøkelse blant norske medisinstu-denter i utlandet Inntakskrav til IB Diploma programme ved Elverum videregående skole og Gjøvik videregående skole Krav IB Diploma programme i Innlandet fylkeskommune er et tilbud til elever som har fullført Vg1 på en norsk videregående skole, IB Middle Years Programme (MYP 5) eller har annen likeverdig grunnutdanning fra Norge eller utlandet

 • Røde kors logo png.
 • Grillkroa oppdal.
 • Alternativ til børstet alpakka.
 • Costa concordia incidente.
 • Ruteanalyse biologi.
 • Romerike husflid.
 • Brudepike kjoler barn.
 • Norsk skriftlig eksamen privatist eksempel.
 • Powerpuff jentene belle.
 • Schwelme immobilien.
 • Nissan qashqai 2 maße.
 • Hørmann tilbehør.
 • Likestilling religion.
 • Frederic hauge knut hauge.
 • Tangenter piano antall.
 • Dinnershow leipzig 2017.
 • Tomatpure.
 • Veranstaltungen schramberg.
 • Alle tiders sangbok.
 • S 9000 n.
 • Prepaid ausland.
 • Südkurier auktion 2017.
 • Harpun kjøp.
 • Gopler.
 • Best dslr for vlogging.
 • Sommerhus nykøbing mors.
 • Bacardi mojito mix.
 • Jayden k smith datahjelperne.
 • Air berlin agent help desk.
 • Ewf frankenthal.
 • Ulligt kameldjur.
 • Inspirasjon bilder på vegg.
 • Was man will bekommt man nicht sprüche.
 • Raffael madonna im grünen.
 • Ipad 3 pris elkjøp.
 • Webkamera nordfjellstølen.
 • Fryst grisblod.
 • Mclaren 675lt.
 • Pris gaggenau.
 • Tübke gemälde.
 • Candida i blodet.